Home


Zo kunt u Net-Iets-Anders bereiken.
Tel:      06-38744229
E-mail:  info@net-iets-anders.nl
           


Copyright 2013
- Cognitieve ontwikkeling:
Het ontdekken van materialen met hun mogelijk -en onmogelijkheden. Maar vooral het leren van je eigen mogelijkheden met spelmateriaal of met spel.


- Zintuiglijke ontwikkeling:
Het ruiken, zien, voelen, proeven en horen van het spelmateriaal draagt een belangrijk aspect bij voor de ontwikkeling van de zintuigen.


- Emotionele ontwikkeling:
Door te spelen kan een kind allerlei emoties en gevoelens uitdrukken in “doen alsof” situaties. Hierdoor kan het kind de emoties ervaren en kan het leren hiermee om te gaan. Emoties zoals blijdschap, verdriet, boosheid, angst enzovoort.


- Sociale ontwikkeling:
Eerst zal het kind alleen spelen, dan naast elkaar spelen, maar naarmate het kind ouder wordt zal het gaan samenspelen met broertjes, zusjes of kinderen van het kinderdagverblijf. (vriendjes /vriendinnetjes) Dit gaat samen met allerlei sociale vaardigheden zoals: leren delen, wachten op je beurt, rekening houden met elkaar, ruzie maken maar ook weer goed maken enzovoort.


- Taal ontwikkeling:
Door het maken van speelgeluiden, het benoemen van het speelgoed en zeggen wat je aan het doen bent, het praten met het kind en wachten op antwoordt of herhaling van het benoemen van het speelgoed, stimuleer je de taal ontwikkeling.


- Motorische ontwikkeling:
Door te leren omgaan met allerlei soorten spelmateriaal van grof tot fijn wordt de motoriek gestimuleerd. Ook de oog/handcoördinatie wordt gestimuleerd.


- Concentratie:
Door samen bezig te zijn wordt de concentratie van het kind gestimuleerd, het spel wordt steeds uitgebreider waardoor het kind steeds langer geconcentreerd is.