Home


Zo kunt u Net-Iets-Anders bereiken.
Tel:      06-38744229
E-mail:  info@net-iets-anders.nl
           


Speltraining

Algemene informatie: Spelen is voor alle kinderen een natuurlijke manier om de wereld te gaan ontdekken. Op deze wijze leren ze vaardigheden die ze nodig hebben bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden, emotionele ontwikkeling, de belevingswereld van het kind of de cognitieve ontwikkeling. Daarnaast wordt er ook geoefend met de fijne en grove motoriek van het kind. Bij kinderen met een verstandelijke beperking of een Autisme Spectrum Stoornis ontwikkelt zich het spel vaak niet vanzelf en heeft het kind hulp nodig van een ervaren spelbegeleidster om het spel weer opgang te krijgen. Vaak laten deze kinderen een spel zien van herhalingen zoals auto’s of blokjes netjes op een rij plaatsen.  

Voor wie is de speltraining bedoeld?

Speltraining is vooral bedoeld voor jonge kinderen met een Autisme Spectrum Stoornis.
Maar ook kinderen met een verstandelijke beperking kunnen baat hebben bij speltraining die later over kan gaan naar spelbegeleiding.

Missie:

Door middel van speltraining de ontwikkeling van het kind weer opgang brengen. Waardoor het mogelijk is dat het kind zichzelf kan vermaken en/of daar waar mogelijk contact gaat maken met andere kinderen. Daarnaast worden ze gestimuleerd om vaardigheden te ontwikkelen die andere kinderen zich vanzelf eigen maken.

Werkwijze:

Net-Iets-Anders stemt haar begeleiding af op de mogelijkheden van het kind. De speltraining zal thuis plaats vinden in het voor het kind zo een vertrouwd mogelijke omgeving. Alles gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. De begeleiding kan meerdere malen per week plaats vinden en in de toekomst aangepast worden na behoefte. De speltraining zal ongeveer 1 uur per keer duren. U als ouder wordt actief betrokken bij de training zodat u met uw kind kunt oefenen. Bij de training is vooral het materiaal belangrijk, de verbale begeleiding is ondergeschikt aan het materiaal. Ik maak gebruik van pictogrammen daar waar noodzakelijk is. Daarnaast maak ik gebruik van trainingskaarten om de training te ondersteunen. In de training werk ik in een 1 op 1 situatie.


Wat is speltraining?

Speltraining is een methodisch opgezette vorm van extra hulp aan kinderen, die een Autisme Spectrum Stoornis hebben of een verstandelijke beperking waardoor ze niet of nauwelijks tot spel komen. De kinderen worden getraind in het spelen. Speltraining is geschikt voor zeer jonge kinderen tot kinderen van ongeveer 11 jaar. Bij speltraining krijgt het kind de mogelijkheid om zelf te ontdekken wat het met spelmateriaal kan doen. Ook kijk ik hoe het kind reageert op het aangeboden
Copyright 2013