Home


Zo kunt u Net-Iets-Anders bereiken.
Tel:      06-38744229
E-mail:  info@net-iets-anders.nl
           


Wat is spelbegeleiding?

Spelbegeleiding is een methodisch opgezette vorm van extra hulp aan kinderen die een achterstand vertonen in hun algemene ontwikkeling op een bepaald gebied, of die door een stoornis niet of nauwelijks tot spel komen. Hierdoor ontstaat er een hiaat in de spelontwikkeling en spelontplooiing. Ik als spelbegeleider ben er dan ook op gericht om op een zo’n natuurlijk mogelijke manier het spel weer op gang te brengen, waardoor het kind weer gaat spelen of zich verder ontwikkelt in het spel. Ik leer het kind eigenlijk beter spelen, hierdoor wordt spel en spelen zowel een doel als een middel. Mijn uitgangspunt is dan ook altijd de behoefte en de mogelijkheden van het kind te benutten waardoor het kind centraal staat. Spel en spelen is dan ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van het kind, het kan zich dan ook “spelenderwijs” stapje voor stapje, in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen. Vroegtijdig signaleren en hulp bieden aan het kind is dan ook belangrijk voor de latere ontwikkeling.


Is spelen nu echt zo belangrijk?
Ja, spelen is erg belangrijk niet alleen om het spel maar ook voor de algemene ontwikkeling van het kind. Spel vervult een belangrijke functie in de zelfontplooiing en de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Binnen het spel krijgt het kind ook de veiligheid om uit te proberen hoe de wereld buiten hem in elkaar steekt. Spel is niet echt maar “alsof” hierdoor heeft het geen consequenties voor zijn handelen buiten het spel.
Copyright 2013